Regulamin Ligi Akademickiej League of Legends

Sezon zimowy 2017/2018

I Ogólne

1.1 Organizatorem Ligi Akademickiej jest firma Logrus Marcin Rausch, Malinowa 17, 76-031 Mścice, NIP: 669-228-27-78, kontakt: [email protected]

1.2 Mecze rozgrywane będą na Summoners Rift, 5 vs 5.

1.3 Mecze rozgrywane będą na serwerze EU Nordic & East

1.4 Mecze rozgrywane będą na CUSTOM TOURNAMENT DRAFT


II Drużyny

2.1 Drużyna składa się z 5 zawodników w składzie podstawowym + maksymalnie 2 osoby rezerwowe. Team musi posiadać przynajmniej 1 zawodnika rezerwowego.

2.2 Nazwa drużyny oraz nicki zawodników nie mogą być obraźliwe, wulgarne lub naruszać zasad współżycia społecznego. Organizator zastrzega sobie prawo do akceptacji wyżej wymienionych nazw.

2.3 Skład drużyny musi być stały przez cały sezon.

2.4 Nazwy członków drużyny podane w zgłoszeniu muszą odpowiadać prawdziwym nickom w LoL’u.

2.5 Minimalny lvl przywoływacza to 20.

2.6 Każdy członek teamu musi mieć przynajmniej 16 championów (nie licząc darmowej rotacji)

2.7 Zawodnik może należeć tylko do jednej drużyny.

2.8 Liga Akademicka rozgrywana jest w kategorii Open, nie ma ograniczeń co do dywizji poszczególnych graczy.

2.9 Ostateczne potwierdzenie zgłoszenia następuje po prawidłowym wypełnieniu arkusza zgłoszeniowego oraz wysłania skanów potwierdzających status studenta.

2.10 Skład teamu muszą stanowić studenci tej samej uczelni.

2.11 Tylko zawodnik z potwierdzonym statusem studenckim może brać udział w lidze.

2.12 Termin przyjmowania zgłoszeń do 18.00, 20.10.2017.


III Struktura Ligi Akademickiej

3.1 Liga będzie się składała z dwóch faz – grupowej oraz play-off.

3.2 Mecze grupowe będą rozgrywane na zasadach BO3 (do dwóch zwycięstw).

3.3 Mecze w fazie play-off rozgrywane będą na zasadach BO3 (do dwóch zwycięstw).

  • Kwalifikacja do fazy play-off obejmuje dwie pierwsze drużyny w grupie.
  • O kwalifikacji, w pierwszej kolejności decyduje liczba punktów – zwycięstwo 1 punkt, przegrana 0 punktów.
  • Jeśli liczba punktów nie jest rozstrzygająca, w drugim etapie porównujemy bilans wygranych i przegranych meczów z trzech spotkań, drużyna z lepszym bilansem przechodzi.
  • Jeśli bilans nie jest rozstrzygający, sprawdzamy historię spotkań pomiędzy drużynami, zwycięzca spotkania grupowego przechodzi dalej.

3.4 Wszystkie spotkania będą rozgrywane w czwartki i piątki.

3.5 Harmonogram rozgrywek zostanie podany przez Organizatora do publicznej wiadomości na stronie organizatora www.ligaakademicka.pl


IV Organizacja meczów

4.1 Kapitanowie drużyn są zobowiązani do dotrzymania terminów wynikających z harmonogramu.

4.2 Margines czasowy ustanawia się na 15 minut od terminu planowanego startu. W wyjątkowych okolicznościach Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu oczekiwania o kolejne 15 minut.

4.3 Brak obecności Kapitana lub wyznaczonego członka drużyny lub niekompletna drużyna w Lobby gry, oznaczać będzie walkovera całego spotkania (w przypadku braku gotowości całej drużny) lub WO pojedynczego meczu (w przypadku, gdy drużyna powoduje opóźnienie rozpoczęcia spotkania, przekraczającego czas określony w pkt. 4.2).

  • Kapitanowie lub reprezentanci zostaną zaproszeni do grupy na FB wraz z komentatorem, nie później niż na 30 minut przed startem meczu.
  • Grę zakłada drużyna startująca po stronie niebieskiej, następne mecze zakłada drużyna zwycięska.
  • Pomiędzy meczami jest możliwa przerwa do 10 minut.

4.4 Drużyna, która znajduje się z lewej strony lub u góry w drzewku turniejowym, zaczyna mecz pierwszy po stronie niebieskiej. Przeciwnik, po czerwonej. Następne mecze naprzemiennie.

4.5 Podczas wyboru postaci można zastosować tzw. „placeholder”.

4.6 Każda z drużyn ma prawo do 10 minutowej pauzy w trakcie meczu.


V Nagrody

5.1 Nagrody przyznawane są za miejsca 1-3.

5.2 Nagrody są zapewnione dla pięciu zawodników tworzących podstawowy skład teamu.

5.3 Nagrody zostaną wysłane na adres kapitana drużyny.

5.4 Nagrody nie podlegają wymianie.

5.5 Nagrody objęte są gwarancją producenta.

5.6 Organizator ma 30 dni na dostarczenie nagród zwycięskim drożynom.


VI Utrata połączenia

6.1 Nieoczekiwany błąd gry/Nieumyślna utrata połączenia: Każda utrata połączenia przez gracza spowodowana błędem klienta gry, systemu operacyjnego, siecią, komputerem, lub/i utratą zasilania.

6.2 Opuszczenie gry/naumyślne wyjście: Utrata połączenia spowodowane czynami gracza. Decyzje w takich przypadka będzie podejmował sędzia, drużyna gracza, który opuścił grę może automatycznie zostać ogłoszona przegraną lub gra będzie kontynuowana z jednym graczem mniej.

6.3 Błąd serwera: Całkowita utrata połączenia przez jednego lub wielu graczy z powodu problemów z serwerem.

6.4 Jeśli nieoczekiwany błąd gry/nieumyślna utrata połączenia nastąpi w ciągu pierwszych 3 minut gry i przed przelaniem pierwszej krwi LUB gracz uświadczy błąd klienta lub nie uda mu się wejść do gry po wyborze bohatera, mecz będzie musiał zostać rozpoczęty od nowa. W przypadku gdy błąd wystąpi po przelaniu pierwszej krwi lub po upłynięciu 3 minut, gra będzie kontynuowana. Gracz który doświadczył problemów może wrócić do gry jak tylko będzie mógł.

6.5 Jeśli gracz naumyślnie opuści grę, mecz jest kontynuowany.


VII Nieuczciwa gra

7.1 Użycie programów pozwalających na oszukiwanie

7.2 Naumyślne rozłączenie się z gry

7.3 Użycie jakichkolwiek ustawień, które nie są standardowe i dozwolone

7.4 Naumyślne przegranie meczu

7.5 Niesportowe zachowanie lub zachowanie mające na celu przeszkadzanie innym graczom (np. krzyczenie), niepoprawne i/lub nieprofesjonalne zachowanie w stosunku co do innych graczy (również w grze).

7.6 Użycie błędu w oprogramowaniu które zostanie uznane przez sędziów jako nieuczciwe.

7.7 Jeśli graczy zostanie złapany na naruszaniu zasad lub grze nie fair, może on dostać ostrzeżenie, jego drużyna może zostać ogłoszona przegraną lub w szczególnych przypadkach może zostać zdyskwalifikowana z turnieju.

7.8 Użycie Pauzy musi być ustalone z drużyną przeciwną, jeśli jest to nadużywana opcja wówczas może być potraktowane przez sędziego jako nieuczciwa gra. Wówczas sędzia może nakazać natychmiastowe uruchomienie gry, lub podjąć decyzję o dyskwalifikacji.


VIII Transmisje wideo

8.1 Prawa do transmisji wideo rozgrywek Ligi Akademickiej, w tym w szczególności prawa do własności intelektualnej przysługują wyłącznie Organizatorowi.

8.2 Istnieje możliwość przekazania praw do transmisji wybranych spotkań zawodnikom lub osobom trzecim, ale wymaga to pisemnej zgody Organizatora. Każdorazowo wykorzystywanie materiałów Ligi Akademickiej musi być oznaczane logiem lub informacji o źródle pochodzienia.


XI Postanowienia końcowe

9.1 Poniższy regulamin dotyczy Ligi Akademickiej League of Legends

9.2 W sytuacjach nieuregulowanych postawieniami niniejszego regulaminu, ostateczna decyzja należy do Organizatora turnieju.

9.3 Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu.

9.4 Udział w turnieju jest równoznaczny ze znajomością oraz akceptacją niniejszego regulaminu.